Homestaffpeople

ENCIK MOHD ASRUL NIZAM BIN MUSTARI

ENCIK MOHD ASRUL NIZAM BIN MUSTARI
ENCIK MOHD ASRUL NIZAM BIN MUSTARI
JA29 PENOLONG JURUTERA
Bahagian ICT
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.