Homestaffpeople

Dr. NOR ATIQAH BINTI NORAZLIMI
Dr. NOR ATIQAH BINTI NORAZLIMI
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Teknologi dan Sumber Semulajadi
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi