Homestaffpeople

Dr. NOR ATIQAH BINTI NORAZLIMI

Dr. NOR ATIQAH BINTI NORAZLIMI
Dr. NOR ATIQAH BINTI NORAZLIMI
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Teknologi Warisan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.