Homestaffpeople

Dr. NOR ATIQAH BINTI NORAZLIMI

Dr. NOR ATIQAH BINTI NORAZLIMI
Dr. NOR ATIQAH BINTI NORAZLIMI
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Teknologi Warisan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

Anugerah Khas YB Menteri Pengajian Tinggi: Rekabentuk Kurikulum dan Penyampaian Inovatif (AKRI) 2022

2022 Kementerian Pengajian Tinggi

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.