Homestaffpeople

PROF. MADYA Dr. NOOR AZAH BINTI SAMSUDIN

PROF. MADYA Dr. NOOR AZAH BINTI SAMSUDIN
PROF. MADYA Dr. NOOR AZAH BINTI SAMSUDIN
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND COMPUTING - OUTSTANDING RESEARCHER AWARD

2019 CHAIR, ICEECOMP2019

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.