Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD AZFAR 'ATUF BIN MUSTAFA

ENCIK MUHAMMAD AZFAR 'ATUF BIN MUSTAFA
ENCIK MUHAMMAD AZFAR 'ATUF BIN MUSTAFA
N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)
Pejabat Am
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.