Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. AZIMAN BIN MADUN

PROF. Ts. Dr. AZIMAN BIN MADUN
PROF. Ts. Dr. AZIMAN BIN MADUN
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2015 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.