Homestaffpeople

CIK AZIZAH BINTI NASRI

CIK AZIZAH BINTI NASRI
CIK AZIZAH BINTI NASRI
W54 PEGAWAI KEWANGAN
Pejabat Am
Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.