Homestaffpeople

ENCIK AZLAN BIN JUMADI

ENCIK AZLAN BIN JUMADI
ENCIK AZLAN BIN JUMADI
JA29 PENOLONG JURUTERA
Pejabat Am
Pusat Pengajian Bahasa
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.