Homestaffpeople

ENCIK AZLAN BIN WANTI

ENCIK AZLAN BIN WANTI
ENCIK AZLAN BIN WANTI
N52 TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
Pejabat Am
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.