Homestaffpeople

Ts. Dr. MOHD AZLIS SANI BIN MD JALIL

Ts. Dr. MOHD AZLIS SANI BIN MD JALIL
Ts. Dr. MOHD AZLIS SANI BIN MD JALIL
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
AWARD

TOKOH HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.