Homestaffpeople

Dr. NURUL AZMA BINTI ABDULLAH
Dr. NURUL AZMA BINTI ABDULLAH
PENSYARAH KANAN (DS52)
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat