Homestaffpeople

Dr. NURUL AZMA BINTI ABDULLAH
Dr. NURUL AZMA BINTI ABDULLAH
PENSYARAH KANAN (DS52)
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat