Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. AZME BIN KHAMIS

PROF. Ts. Dr. AZME BIN KHAMIS
PROF. Ts. Dr. AZME BIN KHAMIS
VU6 TIMBALAN NAIB CANSELOR
Panel Bidang Statistik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.