Homestaffpeople

ENCIK MUHAMAD AZRAIE BIN MOHD SALLEH

ENCIK MUHAMAD AZRAIE BIN MOHD SALLEH
ENCIK MUHAMAD AZRAIE BIN MOHD SALLEH
H22 PEMBANTU KEMAHIRAN KANAN
Bahagian Mekanikal
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.