Homestaffpeople

ENCIK MOHD AZWADI BIN OMAR

ENCIK MOHD AZWADI BIN OMAR
ENCIK MOHD AZWADI BIN OMAR
JA29 PENOLONG JURUTERA
Pusat Penyelidikan Shamsuddin Mikroelektronik dan Nanoteknologi (MINT-SRC)
Institut Kejuruteraan Integrasi
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2015 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.