Homestaffpeople

PUAN AZILA BINTI MD SUDIN

PUAN AZILA BINTI MD SUDIN
PUAN AZILA BINTI MD SUDIN
DS45 PENSYARAH
Panel Bidang Matematik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

SYMPOSIUM ON INNOVATION AND CREATIVITY-GOLD MEDAL

2019 PRINCESS OF NARADHIWAS UNIVERSITY

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.