Homestaffpeople

ENCIK AHMAD BAZLI BIN FAUZI

ENCIK AHMAD BAZLI BIN FAUZI
ENCIK AHMAD BAZLI BIN FAUZI
DV43 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.