Homestaffpeople

ENCIK BORHANUDDIN BIN ALI

ENCIK BORHANUDDIN BIN ALI
ENCIK BORHANUDDIN BIN ALI
JA29 PENOLONG JURUTERA
Pejabat Am
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.