Homestaffpeople

PROF. Ir. Dr. CHAN CHEE MING
PROF. Ir. Dr. CHAN CHEE MING
PROFESOR (VK7)
PENYELIDIK BERSEKUTU
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
PENYELIDIK UTAMA
Institut Kejuruteraan Integrasi