Homestaffpeople

Dr. CHANDRASHEKAR A/L RAMASAMY

Dr. CHANDRASHEKAR A/L RAMASAMY
Dr. CHANDRASHEKAR A/L RAMASAMY
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.