Homestaffpeople

ENCIK DAUD BIN AHMAD

ENCIK DAUD BIN AHMAD
ENCIK DAUD BIN AHMAD
JA36 PENOLONG JURUTERA KANAN
Jabatan Ikhtisas Pendidikan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.