Homestaffpeople

Ts. DEBIE DEVISSER GERIJIH

Ts. DEBIE DEVISSER GERIJIH
Ts. DEBIE DEVISSER GERIJIH
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.