Homestaffpeople

Ts. Dr. DJAMAL HISSEIN DIDANE
Ts. Dr. DJAMAL HISSEIN DIDANE
PENSYARAH KANAN (DS51)
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan