Homestaffpeople

Ts. Dr. DJAMAL HISSEIN DIDANE

Ts. Dr. DJAMAL HISSEIN DIDANE
Ts. Dr. DJAMAL HISSEIN DIDANE
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.