Homestaffpeople

Ir. Ts. MOHD EIZZUDDIN BIN MAHYEDDIN

Ir. Ts. MOHD EIZZUDDIN BIN MAHYEDDIN
Ir. Ts. MOHD EIZZUDDIN BIN MAHYEDDIN
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Pengangkutan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.