Homestaffpeople

Dr. ELIZAH BINTI MOHAMED

Dr. ELIZAH BINTI MOHAMED
Dr. ELIZAH BINTI MOHAMED
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Kimia
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.