Homestaffpeople

PROF. Ir. Dr. ERWAN BIN SULAIMAN

PROF. Ir. Dr. ERWAN BIN SULAIMAN
PROF. Ir. Dr. ERWAN BIN SULAIMAN
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.