Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD FADHIL BIN JA'AFAR

ENCIK MOHAMAD FADHIL BIN JA'AFAR
ENCIK MOHAMAD FADHIL BIN JA'AFAR
N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)
Unit Kewangan dan Aset
Institut Kejuruteraan Integrasi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.