Homestaffpeople

Ts. MOHD FADLULLAH BIN GIMAT

Ts. MOHD FADLULLAH BIN GIMAT
Ts. MOHD FADLULLAH BIN GIMAT
J44 ARKITEK KANAN (F)
Bahagian Arkitek
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.