Homestaffpeople

Ts. MOHD FADLY BIN ABD RAZAK

Ts. MOHD FADLY BIN ABD RAZAK
Ts. MOHD FADLY BIN ABD RAZAK
DV44 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.