Homestaffpeople

PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD FADZELLY BIN ABU BAKAR

PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD FADZELLY BIN ABU BAKAR
PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD FADZELLY BIN ABU BAKAR
DS54 PROFESOR MADYA
Panel Bidang Teknologi Warisan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ITEX 2022 for project entitled 'Pan-Geae Meal: Using Palm Kernel Expeller (PKE) - Fed Black Soldier Fly (Hermetia Illucens) as Animal Feed'

2022 Malaysian Invention and Design Society - ITEX 2022

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.