Homestaffpeople

Ts. Dr. AHMAD FAHMY BIN KAMARUDIN
Ts. Dr. AHMAD FAHMY BIN KAMARUDIN
PENSYARAH KANAN (DS52)
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina