Homestaffpeople

Ts. MOHD FAIRULNIZAM BIN NORMAN

Ts. MOHD FAIRULNIZAM BIN NORMAN
Ts. MOHD FAIRULNIZAM BIN NORMAN
J44 JURUUKUR BAHAN KANAN (F)
Bahagian Kontrak
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.