Homestaffpeople

PROF. Dr. MOHAMMAD FAIZ LIEW BIN ABDULLAH

PROF. Dr. MOHAMMAD FAIZ LIEW BIN ABDULLAH
PROF. Dr. MOHAMMAD FAIZ LIEW BIN ABDULLAH
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.