Homestaffpeople

ENCIK MOHD FAIZAL BIN MOHAMED

ENCIK MOHD FAIZAL BIN MOHAMED
ENCIK MOHD FAIZAL BIN MOHAMED
JA29 PENOLONG JURUTERA
Bahagian Elektrik
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.