Homestaffpeople

Tc. MOHD FAIZAL RIZA BIN KAMIAN

Tc. MOHD FAIZAL RIZA BIN KAMIAN
Tc. MOHD FAIZAL RIZA BIN KAMIAN
JA29 PENOLONG JURUTERA
Teknologi Kejuruteraan Awam dan Teknologi Kejuruteraan Kimia
Pejabat Pengurusan Makmal
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.