Homestaffpeople

ENCIK MOHD FAIZ BIN MD ADNAN

ENCIK MOHD FAIZ BIN MD ADNAN
ENCIK MOHD FAIZ BIN MD ADNAN
DV43 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Kemahiran Dan Profesional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.