Homestaffpeople

Dr. MUHAMMAD FAIZUDDIN BIN AHMAD

Dr. MUHAMMAD FAIZUDDIN BIN AHMAD
Dr. MUHAMMAD FAIZUDDIN BIN AHMAD
UD43 PEGAWAI PERUBATAN
Bahagian Perubatan
Pusat Kesihatan Universiti
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.