Homestaffpeople

ENCIK MOHD FAKRUL ADLI BIN ABDUL RAZAK

ENCIK MOHD FAKRUL ADLI BIN ABDUL RAZAK
ENCIK MOHD FAKRUL ADLI BIN ABDUL RAZAK
DV43 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.