Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. MOHD FARHAN BIN MD. FUDZEE

PROF. Ts. Dr. MOHD FARHAN BIN MD. FUDZEE
PROF. Ts. Dr. MOHD FARHAN BIN MD. FUDZEE
VK7 PROFESOR
Jabatan Multimedia
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

Leading Innovation Award

2023 Association of British Inventors and Innovators

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.