Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. MOHD FARHAN BIN MD. FUDZEE

PROF. Ts. Dr. MOHD FARHAN BIN MD. FUDZEE
PROF. Ts. Dr. MOHD FARHAN BIN MD. FUDZEE
VK7 PROFESOR
Jabatan Multimedia
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

KOLABORASI INDUSTRI

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.