Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. MOHD FARHAN BIN MD. FUDZEE
PROF. Ts. Dr. MOHD FARHAN BIN MD. FUDZEE
PROFESOR (VK7)
Jabatan Multimedia
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat