Homestaffpeople

ChM. Dr. FARIDAH BINTI ABU BAKAR

ChM. Dr. FARIDAH BINTI ABU BAKAR
ChM. Dr. FARIDAH BINTI ABU BAKAR
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Kimia dan Biologi
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.