Homestaffpeople

ChM. Dr. FARIDAH BINTI ABU BAKAR
ChM. Dr. FARIDAH BINTI ABU BAKAR
PENSYARAH KANAN (DS51)
TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN)
Pusat Pengajian Siswazah