Homestaffpeople

Ts. Dr. MOHAMAD FARID BIN SIES

Ts. Dr. MOHAMAD FARID BIN SIES
Ts. Dr. MOHAMAD FARID BIN SIES
DS52 FELO INDUSTRI
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.