Homestaffpeople

ENCIK MOHD FAROUQ EZUWAN BIN MOHID

ENCIK MOHD FAROUQ EZUWAN BIN MOHID
ENCIK MOHD FAROUQ EZUWAN BIN MOHID
J41 ARKITEK
Bahagian Arkitek
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.