Homestaffpeople

Dr. FARZANEH MOAYEDI
Dr. FARZANEH MOAYEDI
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina