Homestaffpeople

Dr. FARZANEH MOAYEDI

Dr. FARZANEH MOAYEDI
Dr. FARZANEH MOAYEDI
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.