Homestaffpeople

PUAN NURUL FATIHAH BINTI MOHD JAILAN

PUAN NURUL FATIHAH BINTI MOHD JAILAN
PUAN NURUL FATIHAH BINTI MOHD JAILAN
C19 PEMBANTU MAKMAL
Kluster Sains Gunaan dan Teknologi
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.