Homestaffpeople

Ts. Dr. FATIMAH BINTI MOHAMED YUSOP

Ts. Dr. FATIMAH BINTI MOHAMED YUSOP
Ts. Dr. FATIMAH BINTI MOHAMED YUSOP
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.