Homestaffpeople

PUAN SITI FAUZIAH BINTI AMBIAH

PUAN SITI FAUZIAH BINTI AMBIAH
PUAN SITI FAUZIAH BINTI AMBIAH
F44 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Pejabat Am
Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.