Homestaffpeople

ENCIK FAUZI BIN AHMAD

ENCIK FAUZI BIN AHMAD
ENCIK FAUZI BIN AHMAD
JA29 PENOLONG JURUTERA
Pejabat Am
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.