Homestaffpeople

PROF. Dr. MAS FAWZI BIN MOHD ALI

PROF. Dr. MAS FAWZI BIN MOHD ALI
PROF. Dr. MAS FAWZI BIN MOHD ALI
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.