Homestaffpeople

ENCIK MOHD FIKRI BIN MOHD MASROM
ENCIK MOHD FIKRI BIN MOHD MASROM
PENOLONG PENGAJAR (DV36)
FELO KOLEJ KEDIAMAN
Pusat Perumahan Pelajar
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan