Homestaffpeople

ENCIK MOHD MALIK FITRI BIN AMIR HARON

ENCIK MOHD MALIK FITRI BIN AMIR HARON
ENCIK MOHD MALIK FITRI BIN AMIR HARON
JA29 PENOLONG JURUTERA
Bahagian Mekanikal
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.