Homestaffpeople

ENCIK MOHD HADRI BIN MOHAMED NOR

ENCIK MOHD HADRI BIN MOHAMED NOR
ENCIK MOHD HADRI BIN MOHAMED NOR
DV44 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Pusat Pengajian Diploma
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.