Homestaffpeople

Ts. HAFFIDZUDIN BIN HEHSAN

Ts. HAFFIDZUDIN BIN HEHSAN
Ts. HAFFIDZUDIN BIN HEHSAN
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH PENASIHAT PELAJAR (NILAI & KESUKARELAWANAN)

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.